Цена за проектиране


ЦЕНА НА ИЗГОТВЕН ИНДИВИДУАЛЕН ПРОЕКТ ОТ НАС E 20 € /м2 БЕЗ ДДС С ВКЛЮЧЕНИ:

Архитектура;
Конструкция;
Електрическа система;
ВиК система;
План за безопасност и здраве
Противопожарна безопасност
Доклад за енергийна ефективност;

За Геология и Геодезия се изготвят допълнително индивидуални проекти,които не са включени в цената.