ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ:

Дървените къщи, за разлика от традиционните монолитни, се изграждат от дървени греди, които се произвеждат в завод и след това се транспортират до мястото на строеж.

Най- често се използва дървото, поради което голяма популярност придобива и другото им наименование “дървени  къщи”. Времето за строеж е изключително кратко. Вие, като купувач на подобна къща, можете да изберете материалите, архитектурата и големината на къщата през фазата на планиране.

Доказано е, че дървeният материал е достатъчно здрав и устойчив. Ненапразно най-развитите страни в света го използват за строителство на дървени къщи.

ПРЕДИМСТВА ПРЕД ТРАДИЦИОННОТО СТРОИТЕЛСТВО:

Стените на  дървените къщи заемат около 15% от базовата повърхност, за разлика от монолитна конструкция, чиито стени заемат 25%. Например, една  дървена къща с площ 100 квадратни метра ви дава допълнителни 10 квадратни метра свободно място – цяла една стая;

 Дървени къщи притежават някои предимства в сравнение с традиционните къщи като по-бързата скорост на строителство и по-малкия брой дефекти;

Предимство от гледна точка на околната среда за дървените къщи е по-голямата енергийна ефективност на тези къщи, по-малкият транспорт на материали и по-малкият обем отпадъци, които остават;

По-лесен и евтин ремонт на възникнали проблеми;

  Дървените къщи са седем до девет пъти по-леки и могат да се сглобят на места, където монолитно строителство не е възможно;

  Дървените къщи са изключително устойчиви на земетресения и други природни бедствия;

При този тип строителство е избегнат мокрия процес и съхненето на строителните материали, който е основна причина за влагата при монолитното строителство;

По-ниски цени, които не са за сметка на качеството и комфорта;

Възможност за бърза и лесна реконструкция на вътрешните помещения.

new_homes

NewHome

framing-new-home-construction

roof-energy-costs-1