ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ

Трябва да се вземат под внимание основни фактори като:
Броя на хората, които ще живеят в нея;
Какви са климатичните условия в района;
Дали ще е къща за почивка или за постоянно живеене.

Имайки предвид тази информация, можем да Ви предложим най-удобният вариант за къща, който да задоволи всичките Ваши потребности.

Image of two workers standing a back and showing at crane


ВАРИАНТИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО


ОТ НУЛАТА:

Скицира се проектът на къщата, спрямо вашите желания: етажност, брой и вид стаи, размер на прозорците и т.н. След консултация се правят нужните корекции, ако са необходими. Това се прави, докато скицата на дома достигне вида от Вашите представи. След това се изготвя проектната документация.

ПО ТИПОВ ПРОЕКТ:

Ако Ви допада някой от проектите на нашия сайт, но желаете да се направят известни промени: да се добавят или премахнат тераси, да се промени броя стаи или вида им – ако всичко това е възможно, ние сме насреща да променим проектната документация.

 

team-looking-at-plans-_-slider1

 

ИЗИСКВАНИЯ ПРЕДИ СТАРТ НА ПРОЕКТИРАНЕТО:

Нотариален акт на имота;
Скица на имота с виза за проектиране (издадена от главния архитект на местната община);
Задание за проектиране (представи и очаквания на инвеститора).

СЛЕДВА:

Геодезическо заснемане на терена за проектиране (тахиметрична снимка);
Предварителни договори с Електроразпределение и ВиК за присъединяване към съответните мрежи;
Изготвяне на идеен проект.

 РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СТРОЕЖ СЕ ИЗДАВА ПРИ ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТА:

Архитектура;
Конструкция;
Електрическа система;
ВиК система;
Геология;
Геодезия;
План за безопасност и здраве;
Противопожарна безопасност;
Доклад за енергийна ефективност;