Цена


ЦЕНА ПО ДОГОВАРЯНЕ НА ИЗГОТВЕН ИНДИВИДУАЛЕН ПРОЕКТ ОТ НАС С ВКЛЮЧЕНИ:

Архитектура;
Конструкция;
Електрическа система;
ВиК система;
План за безопасност и здраве
Противопожарна безопасност
Доклад за енергийна ефективност;

За Геология и Геодезия се изготвят допълнително индивидуални проекти,които не са включени в цената.